piątek, 23 stycznia 2009

Śmieci zasypią nas, zawieją...

Nie będzie chyba w tym nic odkrywczego, jak powiem, że jednym z negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego i wzrostu konsumpcji jest lawina śmieci, które zalegają praktycznie wszędzie. Jak to zmienić? W jaki sposób zaszczepić społeczeństwu ideę recyklingu, odpowiedzialnej troski za otaczającą przyrodę?

Na ciekawy pomysł wpadli Szwajcarzy. Tamtejsze Stowarzyszenie Recyglingu Aluminium "Igora" w 2005 roku zainicjowało proekologiczną kampanię pod hasłem "Was zuhause stört, strört auch auf der straße" – Co przeszkadza w domu, przeszkadza też na ulicy.

Znakomicie obrazowały to liczne plakaty, spoty telewizyjne i ulotki, przedstawiające zasypane śmieciami wnętrza mieszkań, restauracje, eleganckie butiki czy łazienki. Przekaz był jasny, podobnie jak zadanie, które te koszmarne obrazki miały do spełnienia. Zaszokowani odbiorcy powinni traktować świat zewnętrzny tak, jak swoje mieszkanie, czyli dbać o czystość ulic i terenów zielonych.

Kampanii towarzyszyły happeningi, podczas których drobiazgowo zbierano śmieci, a specjaliści wyjaśniali przechodniom zasady recyklingu i zachęcali do wyrzucania śmieci do odpowiednich pojemników.

Brak komentarzy: